หนังสือน่าสนใจ


รู้ทันโรค. (2551). กรุงเทพฯ : มิติชุมชน . เลขหมู่ QZ140 ร736

    คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองภายใต้แนวปฏิบัติ "ป้องกันดีกว่ารักษา" เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
10 อาการบ่งชี้โรคอัลไซเมอร์ พบสารในชะเอมเทศมีฤทธิ์ป้องกันฟันผุ กินผลไม้ให้ได้ประโยชน์
กินวิตามินดีประจำกับมะเร็งลำใส้ใหญ่ มีใครบ้างต้องการวิตามินซี กว่าจะมาเป็นเม็ดเลือดแดง
ข้อห้ามเมื่อเข้านอน มาช่วยต้านมะเร็งผิวหนังฯลฯ