หนังสือน่าสนใจ


อารยา ราษฎร์จำเริญสุข. (2561). ผุดเกิดมาลาร่ำ. กรุงเทพฯ: 100 ต้นสน แกลลอรี่.
     เลขหมู่ นว อ64ผ73 2561

    ผุดเกิดมาลาร่ำ เป็นนวนิยายของหญิงสามตน ชื่อ ‘ไลลียา’ โดยตนที่กล่าวถึงนั้น คือ ตัวตนของสามวัย
ในชีวิต วัยเด็ก วัยสาว และวัยชรา
    จากเด็กหญิงคนหนึ่งที่ขาดอ้อมอกอันอบอุ่นเมื่อแม่จากไปก่อนวัยอันควร ชีวิตที่ดำเนินไปถูกโอบอุ้ม
ทดแทนด้วยความรักความห่วงใยของยาย จนกระทั่งต้องจากอกยายไปเมื่อพ่อต้องย้ายไปรับราชการ
ที่จังหวัดอื่นไลลียาใช้ชีวิตวัยเด็กอย่างมีบาดแผลเมื่อส่วนที่ขาดไปของครอบครัวถูกเติมเต็มด้วยคนรักใหม่
ของพ่อและการเติมเต็มส่วนที่ขาดไปนี้ก็ได้เบียดเธอไปเป็นส่วนเกิน
    เมื่อถึงวัยรุ่น เด็กสาวออกจากบ้านมาใช้ชีวิตวัยรุ่นในมหาวิทยาลัยศิลปะ เรียนรู้เพื่อก้าวไปสู่ชีวิตศิลปิน
เรียนรู้ในการใช้ชีวิตเตรียมผู้ใหญ่ ได้ชื่น ได้ช้ำ และได้ไปสู่โลกกว้างอีกฟากฟ้า
หลังกลับจากการศึกษาที่ต่างประเทศ ไลลียาได้กลับมาใช้ชีวิตศิลปินที่ทำงานท้าทายขนบธรรมเนียมเดิม
ของเส้นศิลปะที่ขีดไว้แต่เก่าก่อน เธอท้าทายทุกขีดจำกัดของความรับรู้เพื่อแสวงหาคำตอบให้กับความสงสัย
ความสงสัยที่มีอยู่ในเรื่องของตัวตน ไม่ว่าจะเป็นของเธอ ของคนอื่น หรืออะไรก็ตามที่เธอคิดว่าต้องมีคำตอบ
หรือความหมายใหม่ ไม่เว้นแม้แต่ความตาย
    เรื่องเล่ากระชับข้างต้นคือเส้นทางชีวิตที่มีค่าน้ำหนักต่างไปตามวัยของไลลียา เรื่องเล่าที่ปราศจากความ
เบาหวิวของชีวิต เรื่องเล่าที่เขียนขึ้นด้วยเลือดเนื้อเพื่อพยายามสื่อถึงการต่อสู้รับมือกับโลกภายนอกและ
โลกภายในที่ผันผวน ผันผวนเสียจนบางครั้งชวนให้คิดว่า หรือการปลิดปลิวไปจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด