หนังสือน่าสนใจ


ประชาคม ลุนาชัย. (2561). ในกับดักและกลางวงล้อม. กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา. เลขหมู่ นว ป36น92.

    การกลับมาเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลอีกครั้งของประชาคม คือ การนึกย้อนไปถึงเรื่องราวความ
ผูกพันกับทะเลในอดีต เหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามา การพานพบ และพลัดพรากที่ไม่ได้จางหายไปไหน
แต่ฝังรากลึกลงในความทรงจำ ลึกลงไปใต้ทะเลแห่งความทรงจำที่สงบ ลุ่มลึก และมีเสียงระลอก
คลื่นคอยขับกล่อมแนวความคิดของนวนิยายเรื่องนี้ คือ การเริ่มต้นจากกลุ่มคนพเนจรที่ถูกกวาดต้อน
เดินอยู่ริมถนน สะพายกระเป๋า ดวงตาว้าเหว่ ฝีเท้าไม่มั่นคง โดนถามจะไปไหนหรืออย่างไรก็ตอบ
ไม่ได้ นั่นแสดงว่าชีวิตของคนเราเวลาที่ตกอยู่ในวงล้อมหรือกับดักอะไรสักอย่างหนึ่ง เราจะไม่มี
จุดหมายปลายทาง ตอบใครไม่ได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และจะไปไหน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปลุกคนให้
ต้องเรียนรู้ ต้องฟันฝ่าอุปสรรค ไม่คุ้นกับทะเลก็ต้องเรียนรู้จากทะเล ไม่เคยจับปลาก็ต้องเรียนรู้
จากปลา ไม่อย่างนั้นก็ต้องตกอยู่ในกับดักและแหวกไปจากวงล้อมไม่ได้ มนุษย์ทุกคนถ้าสามารถ
ขึ้นจากกับดักและแหวกวงล้อมได้ก็เป็นอิสระ และจะไปไหนก็ได้