หนังสือน่าสนใจ


ชมัยภร แสงกระจ่าง. (2544). บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : คมบาง.
    (เลขหมู่ นว ช46บ65 2544)

     บันทึกของลูกชายบ้านแตกชื่อ 'เดี่ยว' ถึงพ่อที่แยกทางกับแม่ เล่าถึงชีวิตช่วงเปลี่ยนผ่านวัยรุ่น ชีวิตวัยรุ่น
ที่คิดว่าไม่มีใครเข้าใจ ชีวิตวัยรุ่นที่พบเจอกับเรื่องราวบ้าระห่ำที่ไม่รู้ว่าสิ่งใดนำทางไป ทว่า 'เดี่ยว' ไม่ได้
โดดเดี่ยว ในความระห่ำของวัยรุ่น เขาได้รู้จักคำว่า 'เพื่อน' อันยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด ได้เรียนรู้ตัวเอง ได้คิด
ด้วยตัวเอง เพื่อที่จะพบว่าโลกนี้ไม่ใช่ไม่มีใครเข้าใจ