หนังสือน่าสนใจ


กำพล นิรวรรณ. (2562). อาถรรพ์ภาพวาดเสือดำ และเรื่องราวอื่น ๆ. กรุงเทพฯ:
    ผจญภัย. เลขหมู่ รส ก63อ63.

    จุดเด่นหนึ่งของเรื่องสั้นไทยคือชุดเรื่องเล่าเกี่ยวกับป่า เกี่ยวกับความลี้ลับ และบริบท
ประวัติศาสตร์ของยุคคอมมิวนิสต์ ที่ความขัดแย้งและความคิดบางส่วนยังคงค้างเติ่ง
มาจนทุกวันนี้

    รวมเรื่องสั้นชุดนี้เป็นงานเขียนที่กำพล นิรวรรณ นักเขียนผู้เคยเข้าไปเคลื่อนไหว
อยู่ในป่ากับพรรคคอมมิวนิสต์หลังเหตุการณ์เดือนตุลา โดยหลังป่าแตก และหลังจาก
ใช้ชีวิตในฐานะนักแปลที่ผ่ายบทเรียนอื่น ๆ มาแล้ว ก็ได้กลั่นกรองประสบการณ์
ความทรงจำ ความคิด และความเชื่อ กลายเป็นรวมเรื่องสั้นที่มีความเหนือจริง
และเหตุการณ์ในอดีตที่หล่อหลอมจนกลายเป็นงานเขียนที่ค้นหาความหมาย
และอาจนำไปสู่ความเข้าใจรากเหง้าของปัญหาปัจจุบัน ที่อาจนำไปสู่คำตอบ
ของอนาคต