หนังสือน่าสนใจ


ภาณุ ตรัยเวช. (2563) ลิงหิน และเรื่องสั้นอื่น ๆ.กรุงเทพฯ: มติชน. เลขหมู่ รส ภ63ล62

    งานเขียนของภาณุ ตรัยเวช สร้างความประหลาดใจในฐานะนักทดลอง ที่ไม่ได้แค่เล่นสนุก
แต่ยังออกแบบผลงานขึ้นอย่างถี่ถ้วนพร้อมกับความหวือหวานั้น ในลิงหินเล่มนี้ ภาณุได้
ใช้เสียง สไตล์และตัวบทอื่น ๆ โดยที่เจ้าตัวบอกว่าได้หยิบยืมเอารูปแบบและเรื่องราวนั้น
กลับมาเล่าใหม่

    โดยในลิงหินนี้เราจะได้อ่านเรื่องสั้นที่หลากหลายเป็นอย่างยิ่งทั้งที่ยืมจากนักเขียนตำนาน
ทั้งของไทยและต่างประเทศ ตั้งแต่เชคสเปียร์ น.ม.ส. ไปจนถึงเหม เวชกร ได้เห็นการ
กลับมาของสำนวนและวิธีการเล่าเรื่องที่เราคุ้นเคยตั้งแต่เรื่องสืบสวน เรื่องเหนือจริง
เรื่องเสียดสี ไปจนถึงนิทานซ้อนแบบนิทานเวตาล งานเขียนชิ้นนี้จึงมีความสอดรับกับ
กระแสหลังสมัยใหม่ที่เปิดโอกาสให้เราการเล่นและตีความตัวบทไปสู่ความเป็นไปได้
อย่างไม่รู้จบ อย่างสนุกสนานและน่าตื่นตาตื่นใจ