หนังสือน่าสนใจ


คูเอลญู, เปาโล. (2560). ขุมทรัพย์สุดปลายฝัน. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : เอโนเวล.

    เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่มเลี้ยงแกะคนหนึ่งที่ฝันเห็นขุมทรัพย์ในพีระมิดที่อียิปต์และตัดสินใจออกเดินทาง
ตามความฝันของตัวเอง แม้จะไม่รู้ว่าขุมทรัพย์จะมีจริงๆ หรือไม่ แก่นของเรื่องจะกล่าวถึง ”ชะตากรรม” ซึ่งมีตัว
ของเราเองเท่านั้นที่จะเป็น ”ผู้กำหนดชะตากรรม” ของตนเองผ่านการกระทำ ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะกลัวว่าตน
จะไปไม่ถึงฝัน จนพานล้มเลิกความตั้งใจที่จะทำตามฝันนั้นไป แต่หากเรามีความมั่นมุ่งไปตามความฝัน
เราย่อมไปถึงไม่วันใดก็วันหนึ่ง