หนังสือน่าสนใจ


ดิษฐิยา แก้วเสถียร. ชุดนี้ท่านได้แต่ใดมา = How this costume came to be. (2563). กรุงเทพฯ :
    บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด. เลขหมู่ GT511 ด65ช73

    เป็นหนังสือที่ไขข้อข้องใจ 49 ชุดที่เราเคยคุ้นกัน โดยให้ความรู้ว่า เสื้อผ้าแต่ละแบบ ชุดแต่ละชุดที่
เคยเห็นกันว่ามีที่มา มีอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภารกิจ และ แฟชั่น อย่างไร ทั้งชุดที่เป็นเอกลักษณ์
ให้คุณจำตัวละครนั้นๆ ได้ รวมทั้งชุดที่บอกว่าผู้ที่สวมใส่ทำหน้าที่อะไรหรือชุดที่เป็นชิ้นเล็กๆ น้อยๆ
แต่มากด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์ เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ เนกไท หรือแม้แต่บิกินี