หนังสือน่าสนใจ


ฌามิวอาห์. ทะเลดาวในใจ. (2549). กรุงเทพฯ : แจ่มใส. เลขหมู่ นว ท6744 2549

    เป็นนวนิยายรักบนผืนทะเลทรายระหว่างเจ้าชายโมราฟ ซามิล อัลอัสซาร์ ‘มารีน’ โดยเมื่อเมื่อ
น้องสาวสุดที่รักละทิ้งฐานันดรเพื่อความรัก ส่งผลให้กลายเป็นการจุดเพลิงโทสะให้แก่เจ้าชายโมราฟ
ซามิล อัลอัสซาร์ ให้ทวงคืนในสิ่งที่มีค่าทัดเทียมกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป...เมื่อได้รู้ถึงอัธยาศัยที่แท้จริง
ของสตรีผู้นั้น ‘มารีน’ ความผูกพันจึงถักทอก่อเกิดบนผืนทะเลทรายสีทองท่ามกลางทะเลดาวทว่า
เมื่อหนึ่งคือฟ้า อีกหนึ่งคือดิน และทั้งสองก็ดูห่างไกลกันเหลือเกิน ความรักจึงดูเหมือนไม่มีทางจะ
เป็นไปได้ หากคำพูดที่ว่า ‘เมื่อเจ้าได้พบคนที่หัวใจเจ้าบอกว่าใช่ เจ้าจะไม่สนใจอีกเลยว่าเลือด
ของเขาเป็นสีอะไร นั่นคือสิ่งย้ำเตือน ฟ้าและดินจะต้องทำเช่นไร จึงจะเชื่อมระยะทางอันแสนไกล นั้นมาบรรจบพบกัน