หนังสือน่าสนใจ


สรกล อดุลยานนท์. ; หนุ่มเมืองจันท์ 2563. ยังหายใจ ต้องไม่แพ้. (2563). กรุงเทพฯ : มติชน.
    เลขหมู่ BF632 ส42ย62

    เป็นหนังสือที่รวมเรื่อง "ที่ดีที่สุด" จาก 19 เล่มฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ มุ่งเน้นการสร้างกำลังใจ ความหวัง
และแรงบันดาลใจ เนื้อหาภายเล่มประกอบด้วย โคลัมบัส อายุความฝัน เสียดาว โตโยต้าดีเยี่ยม (1)
โตโยต้าดีเยี่ยม (2) ดังนั้น ฉันจึง "ถาม" โอกาส ประกายไฟ แวนโก๊ะเรียกพี่ เปลี่ยนมุมมอง นาฬิกา
เกรางใจ กัปตัน แพ้แต่ชนะ เกมคิดดี หมอนิล น้ำเดือดกับเปลวไฟ ปีก "ความเชื่อมั่น" จุดหมายที่
ปลายเท้า ไวต่อ " ความสุข" ตราบที่มี "ลมหายใจ"