หนังสือน่าสนใจ


จิตตินันท์ นันทไพบูลย์. ฉันเป็นธรรมนิสต้า = I am Dhammanista.(2560).
    กรุงเทพฯ : เลิร์นนิงฮับ. เลขหมู่ BQ4190 จ63ฉ64.

    เป็นหนังสือธรรมะที่สอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตยุคใหม่ในยุคดิจิตัลได้อย่างรู้เท่าทัน โดยเนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย ธรรมนิสต้าคือใคร ลับ/ลวง/พราง กับดักที่ธรรมนิสต้าต้องรู้ทัน กระบวนการกระชากวัย
และใส่ใจแฟชั่น ออกกำลังกาย/เที่ยวลั้ลลา สรรหาของอร่อย แต่ไม่ปล่อยไปตามกิเลส ชอปกระจาย
แต่ให้ได้ฝึกฝน ดูหนังฟังเพลง เล็งเห็นธรรม สังคมออนไลน์ โลกอีกใบที่ต้องรู้ทัน แอปพลิเคชั่นดี ๆ
สำหรับธรรมนิสต้า ริ่มต้นวันนี้กับความสุขที่แท้จริง