หนังสือน่าสนใจ


กิมบ่อเซี่ยง. คัมภีร์มังกรสอนวิธีรวย. (2549). นนทบุรี : ชบา พับลิชชิ่ง เวิร์กส.     เลขหมู่ HF5386 ก58ค64

    เป็นหนังสือที่รวบรวบรวม คำสอน แง่คิด คำคม ซึ่งเป็นมรดกทางความคิดอันล้ำค่าของ
ชาวจีนเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย เส้นทางการค้าคือธุรกิจไร้เทียมทาน เสริมเขี้ยวเล็บ
มังกรเสมอๆ ยิ่งใหญ่คับฟ้าไม่ลืมถ่อมตน เก็บออมได้ทุกๆ สถานการณ์ ถ้าคิดรวยอย่าคิด
เกี่ยงงาน ความประพฤติดีงานขณะดูแลลูกค้า ความโดดเด่นที่เป้นจุดขาย สุขใจเมื่อถึง
จุดหมาย ทุกข์ใจเมื่อยังโลภ สั่งสอนไม่เลือกที่ อาณาจักรการเงิน อาณาจักครอบครัว
มองวิกฤติให้เป็นโอกาสทอง ช่วยเหลือคนดี