หนังสือน่าสนใจ


สุวัฒน์ ทองธนากุล. ฮีโร่การตลาด = Marketing hero : แนวคิดสู่กรณีศึกษา
    ความสำเร็จ.
(2548). กรุงเทพฯ : ธรรมสาร. เลขหมู่ HF5415.13 ส75ฮ64 2548

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดของนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จของไทย
โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย สื่อสารแบบ 360 องศา ให้ 'โดนใจ' ลูกค้า 'Brand
Concept vs Product Concept' ไก่กะไข่...อะไรมาก่อน? ทำตัวให้
เป็นปลาเล็ก ของถูกและดี : สิ่งที่ลูกค้าทุกคนต้องการ 'ถ้าZARA คือสเปน AIIZ
ต้องคือไทย' ความสำเร็จของไทยแฟชั่นฮีโร่ พลิกกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์ บุคลิกโดดเด่น
บัตร KTC เปลี่ยนทั้งมาดและลีลา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) การตลาด
สื่อสิ่งพิมพ์ต้องบูรณาการ กลยุทธ์ฝ่าอุปสรรคสู่ความเป็นผู้นำการตลาด และWhy not?