หนังสือน่าสนใจ


อรเกษม รอดสุทธิ. บ้านต่างสายเลือด. พิมพ์ครั้งที่ 2. (2553). กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์.
    เลขหมู่ นว อ47บ63 2553

    เป็นนวนิยายเยาวชน นำเสนอมุมมองอบอุ่นของความรักในบ้าน ผ่านเรื่องราวสนุกสนานของวรรณกรรม
เยาวชน สอดแทรกด้วยการผจญภัยและความลึกลับ เนื้อหาภ่ยในเล่มประกอบด้วยเรื่องที่น่าอ่านมากมาย
เช่น น้องคนใหม่ บ้านริมน้ำของลุง ควายสีเทา ต้นกล้า ยายชู จักรยานของป่าน เด็กหญิงปลายฟ้า
พบเพื่อนใหม่ ความลับของปู่ถม ฯลฯ