หนังสือน่าสนใจ


ปาร์ก, จองโฮ. เศรษฐศาสตร์ เปลี่ยนสิ่งประหลาดให้เป็นเรื่องปกติ = Easy economics.(2561).
    กรุงเทพฯ : อมรินทร์. เลขหมู่ HB180 ป642ศ74 2561.

หนังสือที่มห้ความรู้เดี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวเราโดยการนำปัจจัยที่เราคุ้นเคย ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม
อาหาร ที่อยู่อาศัย มาชูประเด็น ใส่ กิน สร้าง สอนความรู้เศรษฐศาสตร์ที่ซุกซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวัน
หรือประวัติศาสตร์ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มากยิ่งขึ้นเนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น
3 บทคือ
    บทที่ 1 เศรษฐศาสตร์: ใส่
    -ที่มาของสีฉูดฉาดบนเครื่องแบบทหารสมัยนโปเลียน
    -เหตุผลที่ซิปใช้เวลานานกว่าจะมาแทนที่กระดุม
    -ทำไมชุดแต่งงานถึงเป็นสีขาว
    -ทำไหมต้องไปซื้อกระเป๋าซาเนลถึงฝรั่งเศส
    -เหตุผลที่ทนใส่ชุดชั้นในที่ไม่สบายตัว
    ฯลฯ
    บทที่ 2 เศรษฐศาสตร์: กิน
    -ต้นกำเนิดแฟนต้ามาจากฮิตเลอร์จริงหรือ ความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลก
    -ก่อเกิดหมูทอดราดซอสเปรี้ยวหวาน
    -อะไรคือจุดเหมือนของมันฝรั่ง ปลาทูน่า และผักโขม
    -ทำไหมคนเกาหลีชอบกินเผ็ด
    -ไม่ใช่ว่าใครก็ทำฝาขวดได้
    ฯลฯ
    บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์: สร้าง
    -คนสวยแต่งงานกับใคร
    -ทำไมต้องให้แหวนเพชรเวลาแต่งงาน
    -มีภาษีที่ต้องจ่ายตามจำนวนหน้าต่างด้วยหรือ
    -รถยนต์เคยช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในเมืองให้ดีขึ้นจริงหรือ
    -ใครเป็นเจ้าของตึกระฟ้า
    ฯลฯ