หนังสือน่าสนใจ


สจ๊วร์ต, ทริสแทรม.กินกู้โลก : ตีแผ่ผลจาการกินทิ้งกินขว้างที่คุณต้องตะลึง! = Waste : uncovering
    the global food scandal
. (2555). กรุงเทพฯ : มติชน. เลขหมู่ TD195 อ57ส25

    หนังสือที่ตีแผ่ให้เห็นตัวอย่างความฟุ่มเฟือยของประเทศที่ร่ำรวยและนำเสนอนวัตกรรมและแนวทางที่
น่าประทับใจในการทำให้ดีที่สุดจากสิ่งที่มีอยู่ เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 3 ภาค
    ภาคที่ 1 : เลิกครอบครอง เช่น ปลด-ปล่อย ซูเปอร์มาเก็ตโรงงานผลิต ขายความงมงายของสลากสินค้า และหมดอายุ ฯลฯ
     ภาคที่ 2 : ผลผลิตถูกเผาผลาญสิ้น เข่น การทำไร่ : มันฝรั่งมีตาปลา : ขอดเกร็ดขยะ เนื้อสัตว์ : เครื่องใน
ไม่เลวหรอก ฯลฯ
    ภาคที่ 3 มูลอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่นั่น เช่น ลด : อาหารมีไว้กิน บริจาค : คนเก็บกวาดขยะของเหลือ ฯลฯ