กิจกรรม "อุ่นอก อ้อมแขน อ้อมกอดของแม่

    สำนักหอสมุด ขอเชิญให้คุณลูกๆ ได้แสดงความรักกับ "คุณแม่" เป็นพิเศษกว่าทุก ๆ วัน ให้คุณแม่ได้รับรู้ว่า
คุณอยากอยู่ดูแลท่าน ทุกเมื่อ...
    โดยร่วมทำกิจกรรม "ถ่ายรูปกอดคุณแม่" แล้วโพสต์รูปลงเพซบุ๊คของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
บรรยายสั้นๆ ว่าคุณรักแม่มากแค่ไหน แล้วแชร์รูปของคุณไปที่หน้าเฟซบุ๊ค ของตัวเอง เพื่อชวนให้เพื่อน ๆ
มาร่วมกด Like รูปภาพของคุณ
    รูปกอดคุณแม่ของใครได้รับการกด Like มากที่สุด ตลอดระยะเวลาร่วมกิจกรรม จำนวน 5 ลำดับแรก จะได้รับ
ของรางวัลเป็นหมอนรูปหัวใจ
     กติกา
         <> 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยรังสิต
         <> 2.ถ่ายรูปกอดคุณแม่ แล้วโพสต์ลงที่เฟซบุ๊คของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เขียนบรรยาย
ภาพสั้นๆ ว่ารักแม่มากแค่ไหน พร้อมใส่คำ # รักแม่มาก พร้อมแชร์รูปไปที่หน้าเฟซบุ๊คของตนเองแล้วชวน
เพื่อนๆ มากด "Like"
         <> 3.รูปภาพกอดคุณแม่ผู้ที่ได้รับการกด "Like" มากที่สุด ตลอดระยะเวลาร่วมกิจกรรม จำนวน 5 ลำดับ
แรกจะได้รับรางวัลหมอนรูปหัวใจ
         <>4.ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2558
         <> 5.ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลให้ทราบภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่เฟซบุ๊คของสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัย รังสิต
    นอกจากนี้สามารถร่วมกิจกรรม "อุ่นอก อ้อมแขน อ้อมกอดแม่" ได้ที่ห้องบริการ การอ่าน ชั้น 3 สำนักหอสมุด ประกอบด้วย
         - กิจกรรมเขียนความรู้สึกเมื่อกอดคุณแม่
         - กิจกรรมเขียนความรู้สึกบอกรักแม่
         - กิจกรรมเขียนไปรษณียบัตรบอกรักแม่
         - กิจกรรมมุมความรู้เกี่ยวกับการกอดและจัดแสดงหนังสือที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้บริการยืมไปให้คุณแม่อ่าน