ขอเชิญร่วมกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (แจกันใส่ดอกไม้) ประดับบนโต๊ะทำงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้องอ่านหนังสือชัน 3 สำนักหอสมุด สนใจสามารถ
สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 3467 งานนี้ฟรีมาแต่ตัวและหัวใจที่รักสิ่งแวดล้อม