กิจกรรมชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน

    สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมกิจกรรมชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่
3-5 เมษายน 2561 พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่
    วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น.
    - พบปะสังสรรค์ในกิจกรรม "จิบน้ำชายามบ่ายกับชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน"
    - พิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปส่งเสริมการใช้ห้องสมุดในหัวข้อ "My Life @ Library" พร้อมเปิดแสดงคลิป
ที่ได้รับรางวัลและคลิปที่ส่งเข้าประกวด
     - เปิดรับสมัครสมาชิก RSU Loves to Read เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ จากสำนักหอสมุด
     - พบปะพูดคุยกับนักเขียนอย่างใกล้ชิดด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองในกิจกรรม "พบนักเขียน" พบกับ
นักเขียนชื่อดัง "ปราปต์" เจ้าของนิยายสืบสวนสอบสวนเรื่อง "กาหลมหรทึก" ที่ถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์
ที่กำลัง on air ช่อง ONE ในขณะนี้
    วันที่ 4-5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น.
    - กิจกรรมตอบคำถาม "แฟนพันธุ์แท้สำนักหอสมุด"
     - ร่วมกันซ่อมหนังสือในกิจกรรม "รวมพลังจิตอาสา ยืดชีวาให้หนังสือ"
    อย่าพลาดกิจกรรมดีๆ แบบนี้นะคะ พบกันที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต สอบถาม โทร. 3467, 3455
Facebook: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต