หนังสือน่าอ่าน

อธิคม สวัสดิญาณ. พิชัยสงครามซุนวู : ฉบับ 189 ตัวอย่างกลยุทธ์ทางธุรกิจ.
    กรุงเทพฯ : ขุนเขา, 2550. เลขหมู่ HD30.28 อ63พ62 2550
     เป็นตำรายุทธศาสตร์ยุทธวิธีทางทหารแต่หลักในทฤษฎีนั้นแฝงปรัชญาและ
หลักการทั่วไปที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในด้านอื่นๆ ได้โดยไม่ขัดกัน เนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วย การวางแผน, การทำสงคราม, ยุทโธบายเชิงรุก,ลักษณา,
การยุทธ,ยุทธานุภาพ,จริงลวง,การสัประยุทธ์,นวผัน,การเดินทัพ,ภูมิลักษณ์
นาภูมิ, การโจมตีด้วยไฟ,การใช้จารชน