หนังสือน่าอ่าน

จากเรื่องจริงสู่เรื่องสั้น. กรุงเทพฯ : ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความ
    เป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2558. เลขหมู่ รส จ627
    เป็นเรื่องสั้นที่สะท้อนเรื่องราวชีวิตจริงให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้เป็นอุทาหรณ์ รวมทั้ง
มีส่วนร่วมในการป้องกันสังคมจากความอยุติธรรม ประกอบด้วย สองแสน, ปลอม, เฉโก,
หนี้ที่ฉันใช้ไปหมดแล้ว,ภาพซ้ำ, ฉันถูกโกง, รอบ, ฉ้อกล, คำชักชวน, สัญญาใจ, ผ้าขาวม้า,
หลุม, ดอกไม้ของแม่, บัวขาว, ยังมีหวัง