หนังสือน่าอ่าน

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์. คู่มืออันดามัน ปะการัง พังงา สึนามิ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน
    พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2548. เลขหมู่ DS589 พ41ธ43ค7
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ในแง่มุมของภูมิศาสตร์และเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย อันดาสึนามิ เป็นเรื่อราวของอันดามันวันก่อน
แรงคลื่นสึนามิ แนวปะการังที่เปลี่ยนไป ความเสียหายในร่องน้ำ ช่วยกันวันนี้ มีฝัน
ในวันหน้า, หนึ่งในหล้า ปะการัง ฉันชื่อปะการัง สีสันและรูปทรงไม่มีถึงตาย เกินไป
ไม่รอด นักล่าปะการัง ชีวิตใหม่ใต้ทะเล, แต่ปางก่อน เริ่มโลกทะเลแรก ถือกำเนิด
ชีวิตอันดามันอุบัติ สำรวจทะเลลึก,มหากาพย์พังงา ริมทะเลพังงา หมู่เกาะไกลฝั่ง
หมู่เกาะใกล้ฝั่ง หมู่เกาะกลางอ่าว