หนังสือน่าอ่าน

กิมบ่อเซี่ยง. คัมภีร์มังกรสอนวิธีรวย.นนทบุรี : ชบา พับลิชชิ่ง เวิร์กส, 2549. เลขหมู่
     HF5386 ก58ค64
     เป็นหนังสือที่รวบรวมเคล็ดลับความสำเร็จมากมายของชาวจีน เพื่อเป้นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย เส้นทางการค้าคือธุรกิจ
ไร้เทียมทาน, เสริมเขี้ยวเล็บมังกรเสมอๆ , ยิ่งใหญ่คับฟ้าไม่ลืมถ่อมตน, เก็บออมได้ในทุก ๆ
สถานการณ์, ถ้าคิดรวยอย่าคิดเกี่ยงงาน, ความประพฤติดีงามขณะดูแลลูกค้า, ความโดดเด่น
ที่เป็นจุดขาย, สุขใจเมื่อถึงจุดหมาย ทุกข์ใจเมื่อยังโลภ, สั่งสอนไม่เลือกที่, อาณาจักรการเงิน
อาณาจักรครอบครัว, ช่วยเหลือคนดี ฯลฯ