หนังสือน่าอ่าน

สรกล อดุลยานนท์. ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ : ให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้. กรุงเทพฯ : มติชน,
     2549. เลขหมู่ HF5415 ส426
    เป็นหนังสือที่ให้วิธีคิด แบบหนึ่งที่ทำให้เรามองโลกในแง่ดี เพราะไม่สรุปอะไร
เร็วเกินไป เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องที่น่าสนใจ เช่น จุดเปลี่ยน, ความหมาย
ของคำว่ารัก , เข็มนาฬิกา, สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่า ลบ , ง่ายคืองาม, จุดเริ่มต้น, ไม่ได้มี
คำตอบเดียว, "น้อย" แต่ "ดี", ปรากฎการณ์ "นิ้วกลม", เบบี้เฟช..บุ๊ก, สนาม"เด็ก" เล่น
ลมหนาว, ฟาร์มเพาะอารมณ์ขัน, ดำ น้ำหยด, มอง "ปัญหา" ให้ครบ, เสื้อมือสอง, กำแพง
ลมหนาว ฯลฯ