หนังสือน่าอ่าน

สรกล อดุลยานนท์. ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ : คำถามสำคัญกว่าคำตอบ. กรุงเทพฯ : มติชน,
     2549. เลขหมู่ HF5415 ส425 2553
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ ข้อคิด ว่าหลายสิ่งหลายอย่างอุบัติขึ้นมาบนโลกเริ่มมาจาก
"คำถาม" โลกนี้จะ "สุข" หรือ "ทุกข์" อยู่ที่เราตั้งคำถามกับชีวิตอย่างไร เนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องที่น่าสนใจเช่น ความเงียบ, นำจากข้างหลัง, ขำแบบ
สร้างสรรค์, "แคบ" หรือ "กว้าง" , ใจเขาใจเรา, จุดสนใจ, เสียงกระซิบ, แตงโม,
ไม่รู้-อยากรู้, อายุเป็นเพียวตัวเลข, แพนด้า, มองอีกมุม, กาน้ำจิ้ม, กำจัด, ความเชื่อ
และมุมมอง,สินค้าประทับใจ ฯลฯ