หนังสือน่าอ่าน

แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ. Jack out of the box = คิดต่าง อย่างแจ็ค. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
    สร้างเสริมไทย ร่วมกับบริษัทเออาร์ไอพี, 2558. เลขหมู่ HF5386 จ82จ82 2558
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการสร้างความสำเร็จให้ชีวิตและธุรกิจ
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย บทเรียนที่ต้องกล้าเสีย จึงจะได้, บริษัทลูกค้าต้องการ จำกัด,
ขยายอาณาจักรหมื่นล้าน, เทคนิคบริหารจัดการสไตล์ แจ็ค, "คิด" ให้ไกล ไปให้สุด,
มองไปข้างหน้าธุรกิจไอที บทพิสูจน์การบริหารการเปลี่ยนแปลง, ก้าวล้ำด้วยคุณค่า
ของนวัตกรรม, พลังคน พลังการขับเคลื่อน, การเรียนรู้ การศึกษานอกห้องเรียน,
เปลี่ยนอุปสรรค เป็นโอกาศ, ค่านิยม...รากเหง้าของความสำเร็จ, หนทางสู่ความสุข
ที่ยั่งยืน