หนังสือน่าอ่าน

อีแวนส์, ไดแลน. แกะรอยวิวัฒนาการ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2552.
    เลขหมู่ QH367 อ68ก86.
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีวัฒนาการซึ่งเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่ส่งผล กระทบ
มากที่สุดในประวัติศาสตร์ความคิดเกี่ยวกับชัวิตและโลก โดยทฤษฎี วิวัฒนการนำเสนอ
ในฐานะองค์ความรู้ที่พยายามควานหาต้นสายปลายเหตุ ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมาย โดยเฉพาะ
จุดกำเนิดเผ่าพันธุ์มนุษย์ผ่านข้อสืบค้นทางชีวิทยา