หนังสือน่าอ่าน

K.Jojohakone. เที่ยวไม่ง้อทัวร์ ตีตั๋วตะลุยมาเก๊า ฮ่องกง เชินเจิ้น. กรุงเทพฯ :
    ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค, 2550. เลขหมู่ DS796 ม2ค7
    เป็นหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวมาเก๊า อ่องกง เชินเจิ้น โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
การแนะนำการเตรียมตัวเดินทาง, ลุยมาเก๊า ยุโรบตะวันออก, ได้เวลาบุกเกาะฮ่องกง, ตะลุย
Ocean Park และ Disneyland, ตะลุยหมู่บ้านประมง, ลาฮ่องกงมุ่งหน้าสู่เชินเจิ้น, ตะลอนเที่ยว
เชินเจิ้น, ได้เวลากลับไปลุยมาเก๊า, เก็บตกมาเก๊าก่อนกลับ