หนังสือน่าอ่าน

จีราภา สุวรรณโชติ. มาเล่นกีต้าร์กันเถอะ . กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2555.
    เลขหมู่ MT588 จ64ม64
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีตาร์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
ทำความรู้จักกับกีตาร์ การตั้งสาย การจับคอร์ด การดีด เล่นกีตาร์ให้ดีทำอย่างไร
ตัวโน๊ตและตัวหยุด การอ่ารสัดส่วนโน๊ต สอนเล่นเพลง GMM Grammy
กีต้าร์นำเล่น CHORD & LYRICS