หนังสือน่าอ่าน

โรซาน่า. ดวงดาวหัวใจโจร. กรุงเทพฯ : คูลแคท, 255-. เลขหมู่ นว ร92ด52
    สมาคมแห่งประเทศไทย, 2558. เลขหมู่ BQ5345 ส43พ5
    เป็นเป็นนิยายรักเริ่มจาก เจ้าหญิงอาริเซีย" ถูกบังคับให้ไปเป็นนางสนมของ
กษัตริย์นาม "ฮาลัส" ด้วยการทวงบุญคุณขององค์ฮาลัสที่ครั้งหนึ่งเคยช่วยพระบิดา
ขององค์หญิงไว้ เจ้าหญิงมีคนรักอยู่แล้ว พระองค์ไม่ได้มีพระสิริโฉมงดงามจับตา
หากแต่เก่งกาจเฉลียวฉลาดและทรงรับราชการทหารเป็น ถึงรองผู้บัญชาการกอง
ทหารม้ารักษาพระองค์ ซึ่งองค์หญิงไม่เต็มพระทัยที่จะถูกหมิ่นพระเกียรติ
ด้วยการลดตัวไปเป็นเพียงนางสนมของแคว้นเล็กๆขององกษัตริย์ แต่องค์ฮาลัส รักองค์หญิงเพียงหวังว่าจะสามารถทำให้นางพัดมาที่พระองค์บ้างแค่ช่วงใด
ช่วงเวลาหนึ่ง