หนังสือน่าอ่าน

SMEs ตีตลาดโลก. เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558
    เลขหมู่ HD62.7 อ757
     เป็นหนังสือที่ให้แนวคิดของ SMEs แต่ละรายการที่ประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด
แตกต่างกันไป ประกอบด้วยธุรกิจ SMEs ปั้นแบรนด์สมุนไพรเครื่องสำอางไทยไป
ตลาดโลก น่านน้ำสีฟ้า นำพามะพร้าวไทยไปต่างแดน จากของขวัญสู่ธุรกิจข้ามชาติ
ออกแบบขนมไทยให้ยั่งยืน ต่อยอดความคิด ธุรกิจสีเขียว ธุรกิจแสนล้าน ไอศกรีมไทย
ไปทั่วโลก หลอดฉีดยาธุรกิจชุ่มเงียบ จากโดนหลอก สู่ธุรกิจรองเท้าข้ามชาติ ฯลฯ