หนังสือน่าอ่าน

คาสุโยชิ, โคมิยะ. ไม่ต้องฉลาดก็อ่านปัญหาได้ขาดกว่าคนอื่น. กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558
    เลขหมู่ HD30.23 ค65ม93
     เป็นหนังสือที่รวบรวมเคล็ดลับในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยเริ่มตั้งแต่ การระบุปัญหา
และจัดลำดับความสำคัญระบุต้นตอของปัญหา การตรวจสอบปัญหา คิดหาวิธีแก้ไขปัญหา
การลงมือแก้ไขปัญหา เทคนิคแก้ไขปัญหาของที่ปรึกษาด้านการบริหารและการเปิด
คัมภีร์ลับสำหรับการแก้ไขปัญหา