หนังสือน่าอ่าน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
    เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง.กรุงเทพฯ : จุดทอง ,
     2555. เลขหมู่ DS588 ก5ส63ก76 2555 ฉ.2
    หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับ เที่ยวตามรอยในโครงการอันเองมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคกลาง
เนื้อหาจะนำเสนอในเรื่องสถานที่ต่างๆใน 5 จังหวัด ได้เเก่ สมุทรปราการ นครนายก
ฉะเชิงเทรา ชลบุรีเเละนนทบุรี ตัวอย่างการท่องเที่ยวในโครงการอันเนื่องมาจากพระราดำริ
เเบบเรียบง่ายเเละสามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง