หนังสือน่าอ่าน

หลี่ จิงอี้. จิตวิทยาการคิดต่างมุม. ม.ป.ท. : ม.ป.พ. 2556 [2013]. เลขหมู่ BF441 จ635
    การคิดต่างมุมเป็นการคิดที่ทลายการคิดรูปแบบดั้งเดิมที่เคยมีอยู่ โดยนำภาวะและลักษณะ
พิเศษของเรื่องราวต่างๆ มาพิจารณาในแง่มุมอีกด้านหรือในแง่ข้อจำกัด เพื่อหามุมมองใหม่
ใช้วิธี คิดตรงข้ามกับความคิดเดิม โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย พลิกความคิด ทะลวง
จุดบอดของการคิด ฝึกคิดต่าง ใช้เอคิวรับมือ ความเจ็บปวด เอาใจเขามาใส่ใจเรา หยิบยืม
สมองผู้อื่น ทำงานได้ทั้งปลาและวิธีจับปบา สร้างโอกาสธุรกิจแบบ X+1 อ่านใจคนออก
จึงขายของได้ ชีวิตคู่ คิดต่างมุม ไม่น่าเบื่อ