หนังสือน่าอ่าน

สมิท, โรเบิร์ต โรว์แลนด์. ขับรถเล่นกับเพลโต : ความหมายของเหตุการณ์สำคัญ
    ในชีวิต
. กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2556. เลขหมู่ BD431 ส46ข63
     เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญๆ ของชีวิต โดยเริ่มตั้งแต่
การถือกำเนิด ตั้งไข่และหัดพูด เข้าโรงเรียน หัดขี่จักรยาน ทำข้อสอบ จูบแรก
เสียพรหมจรรย์ ผ่านการทดสอบขับขี่ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ได้งานทำ ตกหลุมรัก
แต่งงาน มีลูก ย้ายที่อยู่ ข้ามผ่านวิกฤติวัยกลางคน หย่าร้าง เกษียณอายุ ใช้ชีวิตในบั้นปลาย
ตายอย่างมีสไตล์ ชีวิตหลังความตาย