หนังสือน่าอ่าน

พลิกม่านไม้ไผ่. กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมล์, 2549 เลขหมู่ DS721 พ46
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อ
เกี่ยวกับประเทศจีน เช่น หัตถกรรมระดับชาติ พัดแบบพัดได้ของจีน ศิลปะการพับ
กระดาษของจีน อุปราการปักกิ่ง เกี้ยวชาจีน พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด แม่สื่อ เทพเจ้า
แก่งเตาไฟ เทศกาลตรุษจีน เทศกสลเชงเม้ง เทศการฉงหยาง ประเพณีนิยมการดื่มชา
คนจีนกับมังกร พัฒนาการของกำแพงเมืองจีน ราชธานีในสมัยโบราณของจีน
ต้นกำเนิดและชื่อเรียกชนชาติฮั่น โรงรับจำนำ จอหงวน ความเป็นมาของหม้อไฟ ฯลฯ