หนังสือน่าอ่าน

อำไพ สังข์สุข. รักในรอยบาป. กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2558. เลขหมู่ นว อ679ร62
    เป็นนวนิยายที่ ผู้เขียนเล่าถึงความซับซ้อนและบุคลิกอันขัดแย้งของเหล่าตัวละคร
ผู้ไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดจากการเป็นผู้ถูกกระทำ และนำเสนอ
ถึงเรื่องราวอันดิบเถื่อน โหดร้าย ในระหว่างเส้นทางชีวิตของเหล่าตัวละคร ผู้ซึ่งกล้า
กล้าก้าวผ่านบ่วงบาปจนไปสูจุดจบแห่งการแตกสลายในเบื้องลึก พร้อม ๆ กัน เช่น
เสียงเด็กน้อยร่ำไห้ในความมืด , หัวใจที่โหยหิวของเหยื่อและนักล่า, สะพานดอกปีบ
ตัวละครบทเศร้า, รักเอยรักร้าย , เทพนิยายไร้ค่า , กำเนิดเกาลัดน้อย , หล่อนช่างเหมือน
สายลม ฯลฯ