หนังสือน่าอ่าน

จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์. พิพิธภัณฑ์เสียง. กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2556. เลขหมู่ นว จ649พ63
     เป็นนวนิยายรักรสชาติเข้มว่าด้วยความสัมพันธ์ของกลุ่มคนสมัยใหม่ ที่เครื่อง
บันทึกเสียงแพร่หลาย กระจายทั่วทุกสังคม นำเสนอด้านที่ลึกลับหรือเป็นปริศนา
ของเสียง ที่ดำรงอยู่และยังคงส่งอิทธิพลต่อชีวิตในโลกสมัยใหม่ โลกที่เราอาจ
ได้ยิน แต่ไม่ได้ฟังเสียง หรือโลกที่ฟังแต่ไม่ได้ยิน