หนังสือน่าอ่าน

ปองวุฒิ รุจิระชาคร. ประเทศเหนือจริง . กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2558.
     เลขหมู่ นว ป524ป46
    เป็นงานเขียนที่แสดงให้เห็นสภาพจิตใจ พฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบันทำหน้าที่เป็น
เครื่องมือบันทึกประวัติศาสตร์โดย ตัวละครเอกของเรื่องคือ "ตฤณ" ชายหนุ่มผู้ปฏิเสธ
อำนาจรัฐประหาร เชิดชูประชาธิปไตย เขาใช้ชีวิตในยามค่ำคืนไปกับการสังเกตผู้คน
รายรอบ เฝ้ามอง เข้าครอบงำ นำเสนอข้อมูลอย่างแยบคายให้แก่ "เหยื่อ" เขาอยู่กับ
การกระทำซ้ำซากของตัวเองจนเผลอนึกไปว่าตนคือพระเจ้า พระเจ้าผู้สามารถเข้าถึง
ชีวิตส่วนตัวในมนุษย์คนใดก็ได้ เขาพึงใจ ทะนงตน กระหยิ่มยิ้มย่อง ก่อนที่ทุกอย่าง
จะเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้เจอหญิงสาวนามว่า "เนตร"