หนังสือน่าอ่าน

อุทิศ เหมะมูล. จุติ.กรุงเทพฯ : จุติ, 2558 เลขหมู่ นว อ73จ73
    เป็นเรื่องเล่าผจญภัย ทั้งเล่นล้อ ท้าทาย และตั้งคำถามกับพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และความ
ทรงจำของมนุษย์ที่ส่งทอดกันรุ่นต่อรุ่น เสนอการผลิกพันและกลายกลับของตำนาน พงศาวดาร
ความเชื่อ และความทรงจำ ที่ถูกสร้างและเขียนทับทบกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งห้าเสียงเล่าในห้าภาค
ทำหน้าที่เป็น 'รอยต่อ' และ 'ระหว่าง' การดับและเกิดใหม่ เป็นการ 'จุติ' ซ้ำแล้วซ้ำเล่าของ
เรื่องเล่าที่แตกต่างไป ตามเงื่อนไขแห่งยุคสมัย ของตัวมันเอง ประกอบด้วย
    บรรพ 1 : แม่เฒ่าอภินิหาร
    ภาค 2 : การผจญภัยในโลกสมคบคิดของ ดร. สยาม
    ตอน 3 : ชะตาลิขิตดาว
    เล่ม 4 : โจทย์และทางออกของนักเขียนเงา
    โฟล์เดอร์ 5 : การเกิดมีและดำรงอยู่ของมายา