หนังสือน่าอ่าน

ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์. กาหลมหรทึก. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,      2558,เลขหมู่ นว ช584ก65 2558
    เป็นนวนิยายประเภทสอบสวนที่กล่าวถึงการฆาตกรรมที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนของไทย
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน พ.ศ.2486 ที่ท่ามกลางไฟมหาสงครามเอเชียบูรพาที่
กำลังปะทุ ได้มีฆาตกรรมสะเทือนขวัญเด็กหญิงในบ้านพักย่านวัดระฆังโฆษิตาราม
สภาพศพถูกทุบกะโหลกแตก แม่ของผู้ตายให้การว่าน่าจะเป็นฝีมือโจร แต่การสืบสวน
เบื้องต้นกลับพบว่าเต็มไปด้วยเรื่องน่าคลางแคลงสงสัยโดยเฉพาะบนหน้าผาก ข้อมือ
และข้อเท้าทั้งสองข้างของผู้ตาย ปรากฏรอยสักปริศนา 5 คำ ได้แก่ เหย้า เจ้า แพะ
ทิ้ง พงส์ เงื่อนงำอันเชื่อมโยงสู่คดีฆาตกรรมต่อเนื่องพิลึกพิลั่น และคำสัก
ประหลาดทั่วพระนครและจังหวัดธนบุรี รอยแผลเป็นจากประวัติศาสตร์และความ
ลับทางวรรณศิลป์แห่งสยามประเทศ