หนังสือน่าอ่าน

'สื่อออนไลน์'. กรุงเทพฯ : Prachatai Bookclub, 2558. เลขหมู่ P95.82 ท5ส65
    เป็นหนังสือที่รวบรวมบทสัมภาษณ์ของบุคคล 12 ท่าน ประกอบด้วยนักวิชาการ
สื่อมวลชนกระแสหลัก นักกิจกรรมสื่อ บล็อกเกอร์ และนักกิจกรรมทางการเมือง
เกี่ยวกับสื่อใหม่ ในกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทย