หนังสือน่าอ่าน

เฮอรวิช, จูดิธ. เก่ง หรือ เฮง = Smart or lucky. กรุงเทพฯ : เอเอสทีวีผู้จัดการ, 2556. เลขหมู่
    HB615 ฮ75ก72
    เป็นหนังสือนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเก่ง หรือความโชคดีที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
และรักษาความสำเร็จให้ยั่งยืนตลอดไปเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ดวงดี มีได้ครั้งเดียว
การได้มาและการรักษาลูกค้า การฟื้นคืนชีพของไอบีเอ็มและแอปเปิ้ล กลยุทธ์ ชุ่มโจมตีของ
กูเกิ้ล บทเรียนจากยุคตามแห่ ความสำเร็จที่ต่อยอดจากผู้บุกเบิก