หนังสือน่าอ่าน

ภัทรินท์ จิระดำเกิง และ วิสูตร จิระดำเกิง. ตามรอยมนต์รักเพลงสวรรค์ ซาลส์บวร์ก
     ออสเตรีย
. ปทุมธานี : วรรณกวี, 2558. เลขหมู่ DB27.5 ภ63ต64
     เป็นหนังสือเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์
เรื่อง "มนต์รักเพลงสวรรค์" หรือ "The Sound of Music" โดยเริ่มจากการเล่าเรื่องย่อของ
ภาพยนต์และได้ขยายความในแต่ละฉากการแสดงพร้อมแนะนำสถานที่ในการถ่ายทำ
ตำแหน่งในแผนที่และการเดินทางไปชมเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย เมื่อขุนเขามี
ชีวิต ฉากที่ 1-เริ่มเรื่อง ฉากที่ 2-กัปตันและลูกเจ็ดคน ฉากที่ 3-Do,Re,Me...ฉากที่ 4-
คฤหาสน์ริมทะเลสาบฉากที่ 5-งานเลี้ยงแรกกับบทเพลง So Long Farwell ฉากที่ 6-
กล้าเผชิญปัญหา ฉากที่7-ความฝันที่เป็นจริงของมาเรียในบทเพลง " Something Good"
ฉากที่ 8-เลือดรักชาติ ฉากที่ 9-ลาก่อน ประสบการณ์ตามรอยThe Sound of Music
การท่องเที่ยวตามรอย The Sound of Musicใน Salzburg การขับรถท่องเที่ยวตาม
The Sound of Music ใน Salzkammergut และ ภาษาและวัฒนธรรม