หนังสือน่าอ่าน

โคลเลอร์, เจเรอมี. 30 นักประดิษฐ์กับชีวิตนอกกรอบ.กรุงเทพฯ : มติชน,2554
    เลขหมู่ T39 ค94ส64
     เป็นหนังสือรวมเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของนักประดิษฐ์ ผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลกทั้งหลาย
มีทั้งสนุกและน่าขบขัน จำนวน 30 เรื่อง ตัวอย่างเช่น คิง แคมป์ ฮิลเลตต์-บิกไอเดีย (ราชา
แห่งใบมีดโกนใช้แล้วทิ้งที่โกนเกลี้ยงจนหมดตัว) ไอแชค เมอร์ริตต์ ชิงเกอร์-คางคกน่ารังเกียจ
(นักแสดงผู้ทำเงินล้านจากจักรเย็บผ้า) วิลเลี่ยม โทมัส กรีน มอร์ตัน-ชายมั่น (หมอฟันหนี
ตำรวจที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องอายจาการสาธิตยาสลบ) ฯลฯ