หนังสือน่าอ่าน

ดุษฎี พนมยงค์. เก็บดอกไม้รายทาง. กรุงเทพฯ : มติชน, 2549. เลขหมู่ DD43 ด75ก73
    เป็นหนังสือบันทึกการเดินทางของผู้เขียนในการเดินทางเที่ยวเยอรมันนี
และออสเตรีย แฟรงเฟิร์ต เบรเมน ออยเท่น เบอร์ลิน ซาลสปอวร์ก เวียนนา
มิวนิค