หนังสือน่าอ่าน

มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม. อริยธรรม 45. กรุงเทพฯ : มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม, 2560
     เลขหมู่ BQ5495 ก47อ545
    เป็นหนังสือเพื่อสารธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
ตามรอยบุญ ตายแล้วฟื้น ปกิณกะคำสอนของหลวงปู่ดู่ ปัญหาที่เกี่ยวกับกรรม,br> เมื่อเจ้าลูกแมวน้อยมีคำถาม พุทธวิธีแห่งการดับทุกข์ พระพุทธศานาจากพระโอษฐ์