หนังสือน่าอ่าน

สมบัติ พลายน้อย. นิทานเพื่อนบ้านลาว. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557.
    เลขหมู่ GR311 ส43น63
     หนังสือรวมนิทานพื้นบ้านของประเทศลาว จำนวน 3 เรื่อง จ้างทะเลาะกัน - ผัวเมียคู่
หนึ่งทะเลาะกันทุกวัน เศรษฐีจึงว่าจ้างด้วยเงินห้าแสนกีบเพื่อให้ทั้งคู่เลิกทะเลาะกัน
แต่ผัวเมียก็ยังคงทะเลาะกันอยู่ดี จึงอดได้รางวัล เศรษฐีจึงไปจ้างผัวเมียที่ไม่เคยทะ
เลาะกันเลยให้ทะเลาะกัน แต่ทำยังไงทั้งคู่ก็ไม่ยอมทะเลาะกัน เศรษฐีจึงยกเงินราง
วัลให้เพราะเห็นแก่ความดีของทั้งคู่ ท้าวหัวข่อหล่อ - ท้าวหัวข่อหล่อผู้มีแค่หัวกับคอ
อยากได้พระธิดามาครองคู่ พระราชาจึงให้สร้างสะพานเงินสะพานทองในคืนเดียว
ท้าวหัวข่อหล่อก็ทำสำเร็จ ต่อมาพระราชาจะจับท้าวหัวข่อหล่อลอยแพ พระอินทร์จึง
มาช่วยด้วยการถามคำถามชิงบ้านชิงเมืองจากพระราชา ซึ่งท้าวหัวข่อหล่อก็ตอบถูก
หมด พระราชาจึงยอมรับเป็นเขย ท้าวเสียวสวาด - เสียวสวาดออกท่องเที่ยวทางทะเล
และได้ลูกสาวนายสำเภาเป็นเมีย เมื่อไปถึงเมืองจำปา พระราชาเกณฑ์คนไปนอนเฝ้า
เพราะเกรงว่าตนจะตื่นมาทำร้ายคน เมื่อถึงเวรของเสียวสวาด พอพระราชาจะลุกขึ้น
มาทำร้ายคน เขาก็ท่องคาถาดังๆ พระราชาได้ยินก็กลับไป เป็นอย่างนี้จนเช้า ทุกคน
จึงปลอดภัย พระราชาถามถึงที่มาของคาถาและให้รางวัลเสียวสวาดอย่างงาม