หนังสือน่าอ่าน

โชติ ศรีสุวรรณ. นิทานเพื่อนบ้านฟิลิปปินส์. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557.
    เลขหมู่ GR325 ช93น63
     หนังสือรวมนิทานพื้นบ้านของประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 3 เรื่อง ผู้ผิดคำสัญญา - เรื่อง
ราวความรักของเทพบุตรหนุ่มกับเจ้าหญิง ที่ฝ่ายหญิงผิดคำสัญญาที่ให้ไว้ จนเกิดเรื่อง
ร้ายที่ไม่คาดคิด กำเนิดข้าว - ชายหนุ่มเดินตามสายรุ้งจนได้พบกับ นายรุ้งกินน้ำ ผู้สั่ง
สอนเรื่องการปลูกข้าวให้ชายหนุ่มนำมาเผยแพร่บนโลกมนุษย์ จนเรามีข้าวกินกันทุก
วันนี้ บุตรสาวชาวประมง - หญิงสาวถูกเทพจากท้องทะเลจับตัวไปเพื่อเลี้ยงดูแทน
บุตรสาว ด้วยความกล้าหาญและกตัญญู เธอจึงพยายามหนีกลับมาหาพ่อแม่ที่แท้
จริงได้สำเร็จ