หนังสือน่าอ่าน

สมบัติ พลายน้อย. นิทานเพื่อนบ้านบรูไน. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557.
    เลขหมู่ GR317 ส43น63
     หนังสือรวมนิทานพื้นบ้านของประเทศบรูไน จำนวน 3 เรื่อง เจ้าป่าจอมขี้เกียจ - สิงโต
เกียจคร้านตัวหนึ่งไม่ยอมออกหาอาหาร ได้แต่สั่งลูกน้องให้หาอาหารมาให้ จนวัน
หนึ่งที่บรรดาสัตว์ต่างหนีหาย สิงโตจึงต้องออกล่าสัตว์ด้วยตนเอง แต่สุดท้ายก็ถูกหนู
หลอกพาไปตกหลุมตาย แก้ลำ - ชายหนุ่มถูกเจ้าของร้านอาหารฟ้องร้องข้อหา ขโมย
กลิ่นอาหาร ผู้พิพากษาจึงแก้ลำเจ้าของร้านด้วยวิธีการเดียวกัน โดยกล่าวหาเจ้าของ
ร้านผู้ละโมบว่าขโมยเสียงเหรียญกระทบกัน ชายหนุ่มจึงพ้นผิด ราชาแห่งปลา -ดา
อุดกับอาหวัง สองพี่น้องออกหาปลา ดาอุดทำมีดตกน้ำจึงดำลงไปเก็บ ได้พบกับราชา
แห่งปลาต้อนรับอย่างดีและมอบทรัพย์สินให้มากมาย เมื่ออาหวังทราบเรื่องก็อยาก
ได้บ้าง แต่เนื่องจากไม่ระวัง อาหวังคุยโวเรื่องเบ็ดตกปลา จึงทำให้ไม่ได้กลับขึ้นมาอีก
เลย